⁠Metody dydaktyczne

Zapoznaj się

Metody dydaktyczne

Bogactwo metod stosowanych w naszej szkole, pozwala w bardzo ciekawy, przystępny i skuteczny sposób przekazywać wiedzę i umiejętności w nauczaniu języka. Oto niektóre z nich:

  1. Burza mózgów — po angielsku brainstorming — jest to technika pracy grupowej, której celem jest znalezienie jak największej liczby potencjalnych rozwiązań i wybranie tego najlepszego.Wykorzystuje się ją też w edukacji jako jedną z metod aktywizujących grupę. Burza mózgów to inaczej po prostu twórcza dyskusja nad wybranym problemem. Jest ona jedną z metod heurystycznych — czyli takich, które służą podejmowaniu najwłaściwszych decyzji w skomplikowanych sytuacjach.
  2. Gry i grywalizacja – zastosowanie popularnych gier typu Story cube, dabble, dixit do angażowania uczniów w tworzenie opowieści przy jednoczesnym elemencie rywalizacji
  3. Wykorzystanie aplikacji: a. quizlet- tworzenie fiszek służących utrwalaniu i powtarzaniu materiału z wykorzystaniem elementów grywalizacji- zdobywania statusów i punktów
    b. kahoot-tworzenie interaktywnych quizów
    c. padlet– wspólna przestrzeń do pracy online nad wspólnym projektem
  4. Mapa myśli (z ang. mind map) to narzędzie, które ułatwia przyswajanie wiedzy. Polega na notowaniu wybranych zagadnień i powiązywanie ich za pomocą kolorowych strzałek lub linii. Wynikające z siebie słowa-klucze można wyodrębnić z tekstu zawartego w podręczniku czy z wykładu. W ten sposób powstaje notatka oparta o promienistą strukturę – od centralnego (najważniejszego) słowa kluczowego wychodzi ciąg skojarzeń.
  5. Flipped classroom (odwrócona lekcja) jest to metoda, w której typowa lekcja i praca domowa zamieniają się miejscami. Krótkie filmy wideo wprowadzające do nowego tematu oglądane są przez uczniów przed lekcją jako forma pracy domowej. Z kolei czas na zajęciach poświęcany jest ćwiczeniom, projektom lub dyskusjom. Filmy są często postrzegane jako kluczowy element odwróconej lekcji. Są one tworzone i publikowane przez nauczycieli online lub wybierane z internetowych zasobów.
Wrong technique to use highlighting technique in a book.

Uczymy języka angielskiego już od 1992 roku!

Jesteśmy jedną z najstarszych szkół językowych w Lublinie.

Newsletter

© Copyright 2024, Towarzystwo BOBOLANUM Szkoła Języków Obcych